Jægerne tabte

Jægerne tabte

Øer og hav fredet.

Det bliver ikke tilladt at jage i havet omkring Æbelø og et par af de andre småøer nord for Fyn, oplyser Ritzau.
Danmarks Jægerforbund havde anlagt sag mod Naturklagenævnet. Jægernes påstand var, at Naturklagenævnet ikke havde nogen begrundelse for også at frede søterritoriet omkring øerne for jagt, men Landsretten fastslog, at nævnets skønsmæssige afgørelse ikke er ”åbenbar urigtig”.
Æbelø ligger inden for et EF- fuglebeskyttelsesområde, og fredningen omfatter såvel øerne som havet omkring selve Æbelø, Æbelø Holm, Dræet og Dræet Holm.