Jæger og hjemmebrændt

Jæger og hjemmebrændt

Sverige.

Det svenske politi havde ellers frataget den hjemmebrændende jæger sine våbenlicenser, men den går ikke, fastslog en svensk appelret forleden.
Jægeren er i 50-årsalderen, fra en mindre flække og blev i 2001 pågrebet i ulovlig spiritusfremstilling – hans hjemmebrænderi blev afsløret, skriver Svensk Jakt Nyheter.

Länsrätten

Hjemmebrænderen blev idømt 40 dagsbøder for sin overtrædelse af den svenske spritlov, men politiet ville også fratage ham retten til at gå på jagt.
Sagen blev anket til Länsrätten i Härnösand, som blandt andet har lyttet til den lokale jagtleder, der på tro og love har bevidnet, at den dømte aldrig har optrådt beruset eller uforsvarligt i forbindelse med jagt.
Derfor fik den tiltalte lov til at fortsætte med at gå på jagt, overtrædelsen af spritloven regnes for at være en engangsforseelse.