Isbjørne og krybskytter

Isbjørne og krybskytter

Den seneste pålidelige opgørelse over isbjørnebestanden er et par år gammel, og argumenterer for at der findes mindst 22.000 fritlevende isbjørne i de polare farvande omkring Arktis.
De grønlandske fangere nedlægger lidt under 100 bjørne om året, i forbindelse med deres på alle måder lovlige og traditionelle fangst, ligesom deres slægtninge i Alaska nedlægger omkring 50 dyr årligt.
Nye undersøgelser fra de amerikanske vildtforvaltningsmyndigheder peger nu på, at russiske bjørnejægere forgriber sig på den lokale bestand af isbjørne i et omfang der overgår de oprindelige folkeslags fangst.
Et sted mellem 100 og 250 isbjørne fældes årligt, af sandsynligvis ganske fattige russiske jægere, der vil gøre alt for at overleve, også selvom de skal overtræde et årti gammel forbud mod isbjørnejagt i Rusland.