Invasiv and

Invasiv and

Farlige forbindelser

Tirsdag d. 29. juli i Margrethe Kog nær Tønder måtte en ansat fra Skov- og Naturstyrelsen skyde en amerikansk skarveand.
Fuglen betragtes i hele Europa som en invasiv art af farlig karakter, fordi den kan finde på at indgå “ægteskab“ med de europæiske hvidhovedede ænder, som i forvejen er truede og derfor sårbare over for yderligere påvirkninger.
Skarveanden har på den måde medvirket til at de hvidhovedede ænder næsten blev udryddede som renracede i bl.a. Spanien,
hvor bestanden i 1977 var nede på kun 22 par. Derfor besluttede EU, at den amerikanske skarveand skulle skydes overalt i Europa.

Prydfugl på egne veje

Den amerikanske skarveand blev indført som prydfugl fra Nordamerika til Europa i 50’erne, hvor undslupne fugle begyndte at yngle i naturen. I Danmark finder man kun forvildede skarveænder i naturen få gange om året. Anderledes står det
til i f.eks. England, hvor engelske jægere hvert år skyder 5.000 amerikanske skarveænder.