Ingen tiltale

Ingen tiltale

Ingen sigtelse.

Danmarks Jægerforbund oplyser på sin hjemmeside, at der er indgivet politianmeldelse for dokumentfalsk mod forbundet. At man af den grund havde besøg af kriminalpolitiet torsdag den 13. oktober. Og at politiet efter en række spørgsmål og gennemgang af de relevante dokumenter har fastslået at der på ingen måde er tale om dokumentfalsk.
Kriminalpolitiet har derefter meddelt Danmarks Jægerforbund at sagen betragtes som afsluttet.