Ingen sæljagt

Ingen sæljagt

Ny forvaltningsplan.

Den nye femårige forvaltningsplan for gråsæl og spættet sæl er netop udgivet (14. april 2005).
Hvis nogen havde gået og håbet på, at der med den nye plan også skulle åbne sig muligheden for at gå på jagt efter sælerne, så er dette håb nu definitivt skyllet i havet.
Der er ifølge den nye plan ikke plads til jagt på de danske sæler, der nu er oppe på en bestand på omkring 9.000 individer, og det bliver endda endnu vanskeligere for erhvervsfiskerne at opnå dispensation fra jagtforbudet til at bortskyde de enkelte individer der fisker i fiskernes redskaber.