Ingen nye krav til jagtaspiranterne

Ingen nye krav til jagtaspiranterne

Panik.

Den 10. marts udsendte Naturstyrelsen en mail til landets jagttegnslærere, hvoraf det næsten ikke var muligt at få andet indtryk, end at kravene til den forestående eksamen den 18. april vil blive skærpet.
Det fik en række kursusudbydere til at reagere. Siden har Naturstyrelsen modtaget en lang række mails med ønsket om at få verificeret den nye praksis, samt med højlydte klager over at praksis ændres blot seks uger før eksamen. Og dermed ændres på et tidspunkt, hvor langt den overvejende del af undervisningen er afsluttet.
I løbet af dagen har vi her på redaktionen fået indsigt i en lang række af de – meget detaljerede – mails, der er sendt til Naturstyrelsen, og det vil ikke være helt forkert, at tolke lærernes og kursusudbydernes sindstilstand som panisk.

Afklaring.

På den baggrund har vi telefonisk opsøgt først jagttegnskontoret, og siden vildtkonsulent Lars Bruun Hansen, som har det overordnede ansvar for jagttegnseksamenerne.
Hos Lars Bruun Hansen får vi følgende svar: ”Det er fortsat studievejledningen der er gældende,” eller sagt med andre ord: Der er ikke nye eller ændrede krav til jagttegnsaspiranterne, når de møder til prøve fra den 18. april og fremefter.
Den pågældende mail var ment som en venlig information, fortsætter vildtkonsulenten, der fortæller, at baggrunden for mailen er rygter. Rygter om, at nogle jagttegnslærere nøjes med at undervise i de cirka 350 spørgsmål som traditionelt forekommer ved prøverne. I realiteten ligger studieplanen op til, at der kan stilles op i mod 800 forskellige spørgsmål, og ifølge Lars Bruun Hansen har hensigten alene været at påpege, at det fortsat forholder sig sådan.

Klodset håndtering.

Efter således at have kastet lys over en sag som Naturstyrelsen ikke af egen drift tog initiativ til at afklare direkte med de berørte jagttegnslærere, før HuntersMagazine kastede sig ind i sagen, spurgte vi vildtkonsulenten, om han var tilfreds med den måde, som den famøse mail var skrevet på: ”Nej” svarer han, ”vi burde nok have skrevet bedre.”
Samtidig spurgte vi til, hvem det skulle være, der ifølge rygtet underviser i et for snævert pensum. Hertil svarede vildtkonsulenten, at han ikke har kendskab til konkrete tilfælde, og at mailen alene blev udsendt som en reaktion på rygterne.
Afslutningsvis spurgte vi så, om det betimelige i at en statslig styrelse alene baserer sin korrespondances indhold på rygter frem for at undersøge sagen, før der sendes mails til de berørte parter. Lars Bruun Hansen mener, at det er helt i sin orden at Naturstyrelsen forholder sig til rygter og reagerer på dem.

Alt ved det gamle.

Resultatet er herefter, at kravene til jagttegnsaspiranterne i år er nøjagtig de samme som sidste år, at en masse lærere og aspiranter har været nervøse helt uden grund, og at Naturstyrelsens retræte nu er offentlig tilgængelig på deres egen hjemmeside.