Ida Auken bliver jagtminister

Ida Auken bliver jagtminister

Miljø og jagt.

Jagten har, så længe nogen kan huske tilbage, altid hørt ind under miljøministerens ressortområder. Sådan bliver det formodentligt også i fremtiden, når SFs Ida Auken i løbet af eftermiddagen sætter sig i miljøministerens stol på hjørnet af Amagertorv lige over for Christiansborg. Dermed indtager hun samme ministerium, som hendes onkel Svend Auken i næsten ni år (25. januar 1993 – 27. november 2001) styrede med en tæft og energi, som har givet ham ry for at være den bedste miljøminister, som Danmark nogen sinde har haft.
En af den nye miljøministers største opgaver forventes at blive, at få opblødt fronterne mellem landbruget på den ene side og naturbeskyttelsesorganisationerne på den anden. Hun skal udvikle et nyt forhold til landbruget, og vise at hun vil denne industrigren noget godt, og at hun forstår Danmark som et landbrugsland, for på den måde at få gang i omstillingen til et bæredygtigt, effektivt og innovativt erhverv.
Samtidig skal miljøministeren lande forhandlingerne om en national plan for Danmarks Natur og landskab, og til denne aftale sikre en langtidsholdbar finansieringsform.
Sidst men ikke mindst – og det er velsagtens her jagten især kommer ind i billedet – så skal Ida Auken som ny miljøminister, forene natur- og landskabsbeskyttelse med en politik for landets udnyttelse, der samtidig tilgodeser klimaet.
I den nye regering bliver miljøministerens vigtigste samarbejdspartnere den nye klimaminister (Martin Lidegaard, R) og den tiltrædende fødevareminister (Mette Gjerskov, S).

Ministeren og jagten.

I skrivende stund er der ikke mange tilgængelige oplysninger om den nye miljøministers holdning til jagt, bortset fra at hun for nyligt er citeret for, at forholde sig kritisk til de anskydninger af gæs, som blev dokumenteret at være stigende for to uge siden. Og så har hun selv foreslået, at jagt kan indgå som en del af aktiviteterne i de områder hvor Naturplan Danmark får betydning.
Fra SFs partiprogram – som nok ligger temmelig langt fra det nye regeringsgrundlag – fremgår det, at partiet er imod det, som det nu tidligere folketingsmedlem Steen Gade, kalder skydefugle. Det vil sige, at det er SF-politik helt at forbyde udsætning af fasaner, gråænder og agerhøns. Samme Steen Gade, (som ikke går på jagt og aldrig har været med på en jagt, red.) har tidligere givet udtryk for, at SF ikke støtter motorbådsjagten, men at partiet generelt accepterer jagt som en anstændig og nobel passion og fritidsbeskæftigelse. Steen Gade har også udtalt, at han gerne ser, at vildsvinene brede sig i Danmark, at SF ser positivt på muligheden for jagt på statens arealer og at forvaltningsplanerne for landets nationalparker skal indeholde muligheden for jagt.
Den nye minister har næppe jagttegn, og hun skal således også på dette felt sætte sig ind i en række nye nuancer, som hun har Naturstyrelsen til at varetage for sig.

Personen.

Ida Auken er datter af præst og tidligere folketingsmedlem Margrethe Auken og professor Erik A. Nielsen. Hun er født i Valby den 22. april 1978, og har boet i udlandet af flere omgange. Hun er uddannet teolog, og har gennem sin studietid arbejdet som især tjener.
Hende politiske arbejde er drevet af troen på, at man kan gøre en forskel, skriver hun på sin hjemmeside.
Ida Auken bragede ind i Folketinget ved det forrige valg, og var indtil valget den 15. september partiets miljøordfører. Tidligere var hun formand for SFs miljøudvalg.
Ida Auken har en lille datter med sin mand Bent Meier Sørensen, der er lektor i ledelse, politik og filosofi på CBS i København.
Inden den politiske karriere tog fat i 2007 nåede Ida Auken at være i praktik som hospitalspræst på Rigshospitalet og at være fængselspræst på Anstalten ved Herstedvester. I forhold til det teologiske felt er Ida Auken især optaget af forholdet mellem religion og politik og herunder især spørgsmålet om etik og ret. Et felt der må siges også at være yderst aktuelt i forhold til den måde vi som moderne mennesker belaster vores miljø og i forhold til den måde vi som jægere høster af det der lever derude i miljøet.