Hvornår yngler ringduerne

Hvornår yngler ringduerne

Århus.

Det er Århus Stiftstidende der har været på besøg på Kalø hos Danmarks Jægerforbund. Her er forskningschef Carsten Riis Olesen og forskningsassistent Carsten Holm Clausen i gang med at undersøge 1.500 ringduer, som er nedlagt i 2010 i september, oktober og november – nogle på dispensation.
Nu kender man datoen for den enkelte dues endeligt, og når forskerne undersøger duen, kan de ifølge Århus Stiftstidende fastslå, om duen var med æg, havde æg eller unger i reden eller var ude efter ny parring.

Overblik og jagttider.

Målet med undersøgelsen er, at få et fuldkommen overblik over ringduernes nuværende yngleadfærd. Og jægerforbundets forskere giver ikke meget for en såkaldt spinkel undersøgelse som Danmarks Miljøundersøgelse lavede for et par år siden. En undersøgelse som konkluderede, at ringduen yngler helt ind i november. Og på den baggrund blev jagttiden flyttet frem til 1. november.
Men Carsten Riis Olesen tror ikke rigtig på DMU-biologernes konklusion, og derfor har han nu gang i sin egen undersøgelse, og målet er at alle data fra de 1.500 ringduer fra 2010 skal ende i en stor database. På den baggrund er det håbet at få et bedre billede af ringduernes yngleintensitet, og hvornår den finder sted.
Carsten Riis Olesen udtaler således til Århus Stiftstidende; ”Måske kan en ændring af jagttiden med start tidligere på året komme på tale i lyset af undersøgelsens facit og ringduebestandens fremmarch.”