Hvilken kaliber

Hvilken kaliber

Et udvalg af forskellige kalibrer. Fra .223 yderst til venstre over 6,5x55, 30-06 til .458.

Den danske lovgivning er helt klar i forhold til hvilke kalibrer, der som minimum skal anvendes til jagt på de danske vildtarter.
Samtidig er der ingen øvre grænse for hvor store kalibrer man må anvende til jagt, så i princippet kan man altså godt skyde småfugle med kanoner – det er bare et pokkers mas.

Derfor følger her en gennemgang af hvad loven siger om valg af kaliber til jagt på fugle, harer, ræv, småvildt og klovbærende vildt.

De store hjorte.

Til jagt på kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin skal der anvendes en riffelkaliber der enten har en kuglevægt på mindst 9 g (139 gr) og anslagsenergi på 100 meters afstand (E100) på mindst 2700 J, eller en kugle der mindst vejer 10 g (154 gr) og har en anslagsenergi E100 på mindst 2000 J.
Der må ikke anvendes fuldkappet ammunition.
Tilsvarende bestemmelser gælder i øvrigt i Sverige og Norge, hvor ammunition der opfylder disse krav omtales som klasse 1. I Sverige og Norge må såvel elg som ren også nedlægges med denne ammunition.

Patroner
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Patroner til jagt på de store hjorte, 6,5 x 55.

Råvildt

Riflen der anvendes til jagt på råvildt skal mindst skyde med en kugle der vejer3,2 g (50 gr) og har en anslagsenergi E100 på mindst 800 J.
Kuglerne må ikke være fuldkappet.

Mindre vildt

Ammunitionen der anvendes til jagt på ræv, mårhund, vaskebjørn, hare, gæs og fasan skal have en kuglevægt på mindst 2,5 g (39 gr) og en anslagsenergi E100 på mindst 200 J.

Småvildt

Også de små vildtarter må nedlægges med riffel. Til jagt på husmår, ilder, mink, vildkanin, agerhøne, blishøne, jagtbare ænder og vadefugle, sølvmåge, fiskehejre og skarv er der ingen krav til kuglevægten, men anslagsenergien ved riflens munding (E0) skal være mindst 180J.

Duer, krager og stære

Hvis man forfalder til at jage ringduer, tyrkerduer, kragefugle og stære med riffel så er der ingen krav til ammunitionen i form af kuglevægt eller anslagsenergi, men derimod til mundingshastigheden der skal være på mindst 150 m/sek.

To ekspanderede rugler
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

To ekspanderede kugler, kaliber .375, Swift A-frame med en retsvægt på omkring 90%.

Mange jægere ønsker en så let og rekylfri riffel som muligt.
Derfor er der god fornuft i at vælge en relativ lille kaliber, fordi jo mindre kaliber jo mindre rekyl.
Samtidig resulterer en lille kaliber som regel også i en let riffel – selvom der er masser af undtagelser på dette felt.

Kaliber

Kaliber er en beskrivelse af kuglens diameter – altså hvor stor og dermed hvor tung en kugle man skyder med.
Pibens indre diameter kan måles på flere måder; f.eks. på toppen af riffelgangen eller i bunden af riffelgangen.
I praksis har den slags detaljer dog kun betydning for virkelige entusiaster (læs nørder).

Det der er god grund til at hæfte sig ved, er imidlertid, at kalibrer kan opgives i mindst to forskellige måleenheder nemlig tommer og millimeter.
Det stammer selvfølgelig fra den klassiske konflikt om målesystemerne i England og USA i forhold til Europa.
Kalibrer der stammer fra Europa – som er opfundet eller har størst udbredelse her – opgives som regel i millimeter, mens amerikanske og engelske ”opfindelser” som regel opgives i tommer – men der er naturligvis mange undtagelser.
Endelig så indgår somme tider patronhylsterets længde også i nogle kaliberangivelser.

Nogle eksempler

De tre mest udbredte riffelkalibrer i Danmark er hhv. .308, 30-06 og 6,5x55.
Og det er faktisk eksempler på tre forskellige måder at beskrive en kaliber på.
.308 er en amerikansk angivelse, og forholder tig til at kuglen er 0,308 af en amerikansk tomme.
Sådan en tomme er 2,54 cm og derfor er diameteren på dette projektil altså 7,82 mm.

30-06 er også en amerikansk kaliber. De to første cifre beskriver at det er en kaliber .30 kugle, altså at kuglen er 0,30 af den før omtalte amerikanske tomme. Det svarer til at kuglen har en diameter på 7,62 mm
Tallet -06 henviser til at denne kaliber blev indført i den amerikanske hær i 1906 – det er jo logisk nok.
Kuglens diameter, 7,62 mm, er også den benævnelse denne kaliber har i den danske hær hvor den har været anvendt i f.eks. de klassiske garantgeværer.

6,5x55 er en nordisk kaliber som har været anvendt af den svenske og norske hær i umindelige tider.
Første led af denne angivelse - 6,5 - er angivelsen af kuglens diameter i millimeter.
Andet led – 55 – henviser til patronhylstrets længde i millimeter.


Alle oplysninger stammer fra Bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. som er fra den 21.1.1994 og gældende.
HuntersMagazine.com kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller skader, straffesager samt erstatningsansvar som opstår på baggrund af denne artikel, der udelukkende er et vejledende referat af lovens tekst.