Hjortekaliber

Hjortekaliber

Kronhjort nedlagt med et enkelt skud – den eneste af otte nedlagt med magnum-kaliber og den eneste der ikke skulle beskydes yderligere.

Hvad er bedst.

Et langt stykke af vejen er det bedste vel også det man har inden for rækkevidde.
Hvis alt var muligt kunne valget måske være et andet end det man ender med, men sådan er det vel i mange af livets forhold.
Da vi sidste år skulle på hjortejagt med dk4´s Jagtmagasinet i Polen spurgte vi læserne hvilken kaliber de foretrækker til jagten på kronvildt, og det har næsten 1000 jægere svaret på.
Den slags undersøgelser er ikke videnskabeligt dækkende, men når deltagerantallet er så stort, giver de alligevel en ganske tydelig indikation af, hvad der er mest fremherskende.

Erfaringen.

Som modspil til læsernes anbefalinger er en række iagttagelser og en enkelt rutineret hjorteskyttes erfaringer.
Forud for jagten spurgte vi overjæger Mogens Andersen, der har forvaltet en stor hjortebestand og lejlighedsvis også nedlagte dyrene, hvilken kaliber han ville anbefale, hvis han skulle vælge mellem de gængse kalibrer op til .375 H&H.
Den gamle overjæger var ikke i tvivl. ”…375 H&H, kronvildt er meget skudstærkt.”

Hjortekaliber
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

.375 H&H og nedefter.

Iagttagelserne.

På den polske jagt blev der anvendt et bredt udvalg af de gængse kalibrer, fra kaliber 30 ( .308 og 30-06) over 7mm og op til .375eren.
I løbet af de fire jagtdage blev der nedlagt i alt otte kronhjorte og på nær den der blev skudt med den store kaliber måtte alle de andre have mere end et skud, før hjorten var lagt ned og eventuelt skulle have et afsluttende fangstskud.
En enkelt hjort måtte have over fire skud før alt liv ebbede ud af den. Kronvildt er meget skudstærkt, især hvis den første kugle ikke er dræbende.

Læsernes anbefalinger.

Nedenfor findes læsernes anbefaling af kaliber til kronhjortejagt. I skrivende stund har 940 jægere givet deres synspunkt til kende, og har Du ikke allerede givet Din anbefaling, så er det stadig muligt; Klik her.