Hjemmeladning

Hjemmeladning

Entusiasme er en forudsætning.

”Man skal kun kaste sig over hjemmeladning hvis man har lyst,” siger Rolf Hagstrøm i dk4´s Jagtmagasinet 9, der i øvrigt handler om havjagt.
”Grunden til at man overhovedet beskæftiger sig med den slags, er for at fremstille en riffelpatron der passer lige nøjagtigt i ens egen riffel. Fabriksammunitionen er udmærket, men den er lavet så den passer til alle rifler.”

Præcision.

Rolf har ladet sine riffelpatroner i mange år, og koncentrerer sig om selve jagtammunitionen. Mange seriøse konkurrenceskytter lader også selv deres trænings- og konkurrenceammunition.
Hver gang er formålet at øge præcisionen. Ammunition som er fremstillet med henblik på at skulle fungere i kun en bestemt riffel kan optimeres på forskellig vis.

Krudt, hylstre, fænghætter og kugler

Mindst fire parametre spiller afgørende ind på resultatet af et givent projektils præstationer.
Mængden og typen af krudt, hylstrenes facon, længde og godstykkelsen. Fænghætterne har betydning for hvordan krudtet antændes og kuglerne er et helt kapitel for sig, hvor vægt, facon, overflade, ballistiske koefficienter og ikke mindst hvor dybt kuglen er placeret i hylsteret har indflydelse på resultatet. Med så mange variable faktorer er kombinationsmulighederne uendelige, og det er for de hårde hjemmeladere en del af hele fornøjelsen – man kan hele tiden søge efter noget der virker lidt bedre.

Fremgangsmåden

”Formålet er selvfølgelig at finde frem til en kugle og en ladning der arbejde præcist og ensartet i ens riffel,” forklarer Rolf Hagstrøm videre. ”Når man har fundet frem til en kombination der opfylde ens krav, skal man holde inde,” siger den erfarne riffelinstruktør med et skævt grin, for han kan ikke selv helt holde denne rene linie. Han forsøger til stadighed, om han ikke kan forbedre præcisionen en lille smule på snart den ene kaliber snart den anden.
Fremgangsmåden er i princippet enkel. Man bestemmer sig for en kugle man gerne vil skyde med. Som er præcis og – hvis det er en jagtkugle – har den ekspansion og dybdevirkning man ønsker.
Denne kugle lades i hylstre der har været afskudt i den pågældende riffel – så hylsteret passer til kammeret.
Så fremstiller man for eksempel ti patroner med samme specifikationer, ti andre patroner med en lille smule større krudtladning, ti andre med en lidt kraftigere ladning osv. Alt sammen naturligvis i overensstemmelse med de ladedata som gælder for den pågældende kaliber og krudttype.

Hjemmeladning
© huntersmagazine.com
2003, Steen Andersen

Kugler og fænghætter.

På skydebanen

Så tager man på skydebanen og undersøger hvad for en af ladningerne der giver det mest samlede skudbillede. Den bedste ladning arbejder man videre med; laver måske patronserier med forskellige sættedybder af projektilet, finjusterer ladningen mm.
Det kan også være interessant at måle kuglens udgangshastighed, som bør være så ensartet som mulig.

Forbedringer

I lang de fleste tilfælde kan man ret hurtigt nå frem til en større præcision end man finder med den fabriksladede ammunition, men der er som regel tale om marginaler. Sandsynligvis kan egenspredningen formindskes med nogle millimeter –er der tale om adskillige står man over for en virkelig forbedring.

Hjemmeladning
© huntersmagazine.com
2003, Steen Andersen

Forskellige kugletyper.

Skyttens forudsætninger

I øvrigt er det en forudsætning at skytten er ganske rutineret, så egentlige skydefejl kan udelukkes, for hvis skytten også bidrager til de ubekendte størrelser, er det endog meget vanskeligt at forbedre noget som helst, som det ofte udtrykkes blandt erfarne hjemmeladere.

Forudsætninger for hjemmeladning

Det kræver en særlig polititilladelse at få lov til selv at lade sin ammunition. Forud for at man kan søge om en sådan tilladelse, skal man gennemføre og bestå et genladningskursus, som afholdes over hele landet af de lokale jagtforeninger.
Når ansøgningen er afsendt, får man besøg af en betjent fra det lokale våbenkontor som skal besigtige de forhold man skal opbevare krudtet under og det sted hvor man skal arbejde med de eksplosive sager. Hvis alle forhold er tilfredsstillende, får man tilladelse til at kaste sig ud i nuancernes uendelige muligheder som hjemmelader.

Læs mere om Jagtmagasinet på dk4´s hjemmeside.