Hjælp til truede fuglearter

Hjælp til truede fuglearter

Ny aftale.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt og Dansk Ornitologisk Forenings formand Christian Hjorth har indgået en fælles aftale om at hjælpe nogle af landets mest truede fugle.
Aftalen, der gælder for de næste tre år, vil betyde en ekstra indsats for truede engfugle som f.eks. brushane, ryle og stor kobbersneppe. Fugle, der alle er gået markant tilbage de seneste år. Også landets store rovfugle bliver tilgodeset i aftalen. Det gælder f.eks. hedehøgen og den røde glente, som skal have forbedret deres levevilkår.
Aftalen er kommet på plads, fordi der er enighed om, at det haster med at gøre en ekstraordinær indsats for de truede fugle.

En succeshistorie.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt udtaler: "Jeg er stolt over, at det igen er lykkedes for interesseorganisationer og Miljøministeriet at finde fælles fodslag til gavn for naturen. Aftalen bekræfter mine ambitioner om, at naturpolitikken skal bygge på dialog og medejerskab. Jeg håber ikke alene, at den nye aftale vil gavne landets mest truede fugle, men også at aftalen kan blive et væsentligt bidrag for udviklingen af den danske naturbeskyttelse. Vi skal have langt mere dialog og samarbejde ind i naturpolitikken. Et medejerskab til naturbevaring - både lokalt og nationalt - er vejen frem".
Dansk Ornitologisk Forenings formand, Christian Hjorth, siger om aftalen: "Vi blev positivt overraskede, da miljøminister Hans Chr. Schmidt tilbød os en tre-årig aftale. Vi glæder os over ethvert konkret fremskridt for fuglebeskyttelsen i Danmark, selv om der stadig er mange uløste problemer i det danske landskab. DOF fortsætter gerne ad dialogens vej. Foreningen har i hele sin historie kæmpet for rovfuglenes vilkår. Vi går nu for første gang sammen om en oplysningskampagne mod ulovlig bekæmpelse og for beskyttelse af rovfugle. Samtidig får de danske engfugle et tiltrængt løft. Det er meget prisværdigt, at miljøministeren har lyttet til vores råd".