Historisk omlægning af skovdriften

Historisk omlægning af skovdriften

Miljøminister Hans Chr. Schmidt offentliggjorde i dag Danmarks nationale skovprogram.
Hovedaksen i skovprogrammet er en omstilling af den nuværende skovdrift til en naturnær driftsform.
Dermed bliver der lagt op til den største ændring i skovene siden skovforordningen af 1805.
I programmet lægges der også op til en revision af skovloven fra 1996.

Enighed

Skovprogrammet har været undervejs længe og har i årets begyndelse været til offentlig høring hos skovejere, brugere og interesseorganisationer.
Af høringssvarerne fremgår det, at der er stor enighed om de overordnede mål:
At skovenes naturværdier skal bevares, at skovdriften skal være naturnær, at skovbruget får bæredygtige økonomiske rammebetingelser og at der skal være mere skov i Danmark – på nuværende tidspunkt er 11% af landet dækket af skov.
Samtidig slår den nye skovplan fast, at jagten i skovene har så stor betydning for skovejernes økonomi og for forvaltning af vildtet, at der også i fremtiden skal være jagt i de danske skove som det kendes i dag.

Hans Chr. Schmidt
© huntersmagazine.com
-

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V).

Langsigtet planlægning

”Jeg er selvfølgelig særlig glad for, at der er bred enighed om de overordnede rammer for skovpolitikken.
Det er afgørende vigtigt, fordi skovbruget er så langsigtet\", siger miljøminister Hans Chr. Schmidt (V).
\"Skovprogrammet lægger op til en ny og moderne skovlov. En lovgivning, der afspejler nutidens syn på, hvordan Danmarks skove skal udvikle sig. Det mener jeg, vi trænger til.\"

Omstilling af skovdriften

Hovedaksen i programmet er en omstilling til skovdrift, som bygger på, at økologiske og økonomiske hensyn i skovdriften ikke adskilles.
Ifølge den ny plan kan træproduktion, natur, stabilitet og mangfoldighed i vid udstrækning opnås gennem skovdrift, der understøtter skovens egne processer.
På den måde skabes der skove , som både er stabile og varierede, og skove, som rummer et rigere plante- og dyreliv.
Og så skal ansvaret for skovdriften flyttes ud til de enkelte skovejere.

Lokalt ansvar

"Ansvaret for den fornuftige skovforvaltning skal i højere grad være skovforvalterens eget. Der skal være friere rammer for skovdriften og dermed bedre mulighed for at forvalte skovene til gavn for både skovbruget, skovnaturen og skovgæsterne," slutter Hans Chr. Schmidt.
Næste skridt bliver en revision af skovloven fra 1996.

Skovprogrammet er samtidigt en opfølgning på de internationale aftaler, Danmark har indgået. Skovprogrammet er et af Danmarks bidrag til Verdenstopmødet i Johannesburg til august.

Læs i morgen en baggrundsartikel om de danske skove.