Harerne sulter

Harerne sulter

Tidligere var der rigeligt mad i sommerperioden når haren skulle opfostre sine killinger, men de tider er slut. De udstrakte kornmarker som er tætte og uden ukrudt, levner ikke meget mad til harerne i sommertiden hvor behovet er størst. Derfor får harerne i dag færre kuld, og killingernes overlevelse er lav. Begge forhold medvirker til at antallet af harer falder støt.