Hardangerviddaerne

Hardangerviddaerne

Oslo

Direktoratet for Naturforvaltning i Norge har sammen med Norsk Institut for Naturforskning (NINA) udskiftet de omstridte sagsbehandlere, som hidtil har haft ansvaret for forvaltningen af vildrenerne på Hardangerviddaerne.
Især skærpes kravene til medarbejdernes upartiskhed, fordi der sidste år opstod en voldsom strid om et par af de administrative forvalteres habilitet, da det viste sig at embedsmændene havde lukrative aftaler om jagt på dele af det store revir.
De øvrige jagtejere havde på eget initiativ indført et års jagtstop, men forvaltningen gennemtvang en relativ stor jagtkvote, og blev efterfølgende beskyldt for i højere grad at have tænkt på deres egene jagtmuligheder frem for vildtets tarv.
De nye embedsmænd går angiveligt ikke på jagt på Hardangerviddaerne.