Høring om hjortevildt

Det er venstres medlem af Folketinget Thomas Danielsen der har taget initiativ til dagens høring.

Faglighed og politik.
Programmet for dagens høring i Folketingets Fællessal på Christiansborg er velkomst ved Thomas Danielsen (V).
Derpå får Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen ordet, og så skal formanden for Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen fremlægge rådets anbefalinger.
Derefter får Jan Eriksen og Mads Flinterup (Danmarks Jægerforbund) lejlighed til at besvare spørgsmål.
Efterfølgende vil Peter Sunde – seniorforsker ved Aarhus Universitet og Vildtbiolog Egon Bennetsen holde indlæg under overskriften ”Hvad siger fagligheden”
Til sidst stilles der i programmet spørgsmålet ”Hvad siger politikerne til den brede anbefaling”.

Alle de her nævnte medvirkende er nærmest selvskrevne i denne debat, men det er en smule opsigtsvækkende at Egon Bennetsen er blevet inviteret, al den stund han repræsenterer en række synspunkter som ikke er i synderlig harmoni med Vildtforvaltningsrådets og Danmarks Jægerforbunds holdninger.

Høringen er planlagt til at slutte klokken 17.