Godt Nytår

Godt Nytår

LEDER af chefredaktør Steen Andersen.

Tiden der kommer.

Sædvanligvis er Nytår tiden for refleksioner og status. Den sag vil jeg imidlertid lade andre om, og i stedet forsøge at se fremad. Fortiden kan vi alligevel ikke ændre, men fremtiden har vi alle indflydelse på. Både aktivt, ved de valg vi foretager og de handlinger vi gennemfører, og passivt ved de ting vi undlader at gøre eller for den sags skyld at sige.
Når jeg fra tid til anden løfter blikket fra mine egne gøremål og lytter efter det omgivende samfunds kommentarer til jagten, så tegner der sig et lyst perspektiv. Det er min opfattelse, at langt de fleste mennesker i Danmark accepterer jagten og den måde som den udføres på. I fem år har jeg stået i spidsen for Jagtmagasinet på dk4, der når ud til halvdelen af landets befolkning, og det hører til sjældenhederne, at seere skriver eller ringer til mig, for at give udtryk for mishag med jagten overhovedet. På trods af at programmet har rigtig mange seere, også blandt folk der ikke går på jagt. Også i mit private netværk og på gader og stræder i almindelighed synes denne tendens at være fremherskende. Jagten har bred accept og folkelig forståelse, selv blandt de miljøbiologer og fugleforskere som jeg jævnligt arbejder sammen med. Et godt fundament for fremtiden.

Fremtidens trusler.

Men der er naturligvis slanger i paradiset, og i forhold til jagten findes der både danske og internationale kræfter, der har som livsholdning, at dyr ikke må dræbes – med mindre naturligvis at det er en specialarbejder på et slagteri, der med sine rutinemæssige slagtninger skaffer valuta til landet – og at de navnlig ikke må dræbes af personer der på den ene eller anden måde nyder at dræbe – at gå på jagt.
Både i det danske Folketing og i de grønne organisationer, Danmarks Jægerforbund undtaget, findes der personer, som målrettet arbejder for at begrænse, og i nogle tilfælde helt at forbyde, jagt. Internationalt er en række naturbevaringsorganisationer ekstremt aktive i bestræbelserne på at få jagten afviklet. Se blot på tilfældet Kenya, hvor amerikanske organisationer har haft held til at fastholde et jagtforbud i over 30 år. Derfor kan jægerne ikke vide sig sikre. Bare fordi vi har gået på jagt i adskillige menneskealdre, er det ingen garanti for at lyksalighederne skal fortsætte. Jagten er ingen ubrydelig naturlov.
På den baggrund bliver det unægteligt spændende at se hvad de kommende år byder på. For selvom jagten og jægerne nyder bred forståelse og anerkendelse, så vil det nok være naivt at forestille sig, at andre samfundsgrupper skulle komme os til undsætning hvis jagtmodstanderne begynder at få overtag. Jagtens muligheder og begrænsninger vil også i fremtiden være en sag mellem jægerne og ikke-jægerne, og det vil være disse to modpoler som skal forhandle sig frem til en politisk balance som der kan opnås enighed om. Jagt vil også i fremtiden være politik, på såvel lokalt, regionalt som globalt plan. Så hvis vi vil jagten det bedste, så skal jægerne i ikke blot Danmark men i resten af verden stå sammen. Det bliver spændende – ikke mindst i lyset af, hvor egenrådige danske jægere fra tid til anden kan være. Tilsvarende forhold gør sig sikkert gældende over resten af kloden.

Tillad mig et smerteligt eksempel.

I foreningskredse er det et hidtil mørklagt faktum, at stadig flere danske jægere ser stort på forbudet mod at anvende blyhagl i Danmark. Men bly er meget farligere end incest. For hvis man forestiller sig, at en spejderleder konsekvent forgriber sig på de mindreårige spejdere, så bliver den voksne restforfulgt og får sin individuelle straf. Men ingen i hele Danmark kunne finde på at rejse forslag om, at hverken spejderbevægelsen eller spejderlederne skulle forbydes og afskaffes. Anderledes vil det være hvis blot en enkelt jæger eller jagtselskab tages på fersk gerning med ulovlige blyhagl – og det vil ske før eller senere. Så vil jagtmodstanderne forstå at udnytte situationen maksimalt, og det vil være forventeligt at de vil rejse forslag om jagtforbud, indskrænkninger og de mest rabiate om at afskaffe jagten helt. Det omgivende samfund vil undsige jægerne og nogle få personers stupiditet og forstokkethed vil få omfattende kollektive konsekvenser for alle landets jægere – som vil smitte af på alle andre jægere ude i verden, så jagtmodstanderne vil få det bedst tænkelige argument for at afvikle jagten serveret på et sølvfad: Jægerne kan ikke selv trække grænsen, og så må vi andre gøre det for dem.

Mere omtanke.

Det er næppe et scenarium nogen jæger med sine sansers fulde brug ville ønske, men det er som om omtanken og det lange perspektiv mangler rundt omkring hvor i alt fald jeg færdes.

Aktive og passive handlinger.

Jeg indledte med at skrive, at både de aktiv handlinger og alle de handlinger vi undlader at gennemføre, vil få konsekvenser for fremtiden. I mine øjne vil det gøre ubodelig skade, hvis vi lukker øjnene for de jagtlovsovertrædelser, der fra tid til anden finder sted.
Hvis jagten skal bevares – og det skal den hvis nogen spørger mig – så skal hver eneste jæger forstå det særlige ansvar der påhviler jægeren, når hun eller han har fået tilladelse til og accept fra det omgivende samfund, til at slå vildt ihjel i sin fritid og for sin fornøjelses skyld. Dygtige kommunikatører og lobbyister kan trække tæppet væk under jagten hvis de vil, og de får endnu lettere spil, hvis jægerne også overtræder helt klare og enkle regelsæt.
At være jæger forpligter. I forhold til vildtet, i forhold til naturen og i allerhøjeste grad i forhold til alle de der ikke går på jagt. Hvis man ikke kan forvalte det ansvar, så synes jeg, man skal undlade at forny sit jagttegn, når det udløber her i begyndelsen af det nye år. Jeg undgår i alt fald gerne, at gå på jagt med personer, som konsekvent og notorisk overtræder gældende dansk jagtlov.
Vi har et ansvar for jagten og for hinanden og enhver handling – aktiv som passiv – vil få konsekvenser. Mit Nytårshåb er, at endnu flere vil forstå at træffe de rigtige valg i det nye år, så jagten kan fortsætte og jægerne fortsat nyde alle andres respekt både i Danmark og i resten af verden.
Godt Nytår.

Send Din kommentar.

Skriv til debat@huntersmagazine.com
Læs om debatten.