Godt nok?

Godt nok?

Anskydninger.

I 1998 blev det for meget med anskydninger. Miljøministeren og Danmarks Jægerforbund blev enige om, at iværksætte en landsdækkende kampagne for at reducere anskydningerne der dengang var oppe på 36% for gæssenes vedkommende. Altså hagl i hver tredje fugl!
De første fem-seks år gik det fint. For de tre arter der blev overvåget faldt anskydningerne med imponerende rater, som kunne tilfredsstile selv de mest jagtkritiske typer.
Men da kampagnen holdt op i 2005, så begyndte det også at gå tilbage for vores påpasselighed. Det viser den seneste undersøgelse fra DMU/NCME, som blev offentliggjort i mandags - vi linker til den historie nederst på siden her – hvor det viser sig, at et sted mellem hver fjerde og hver femte gås nu har hagl i kroppen.

Har vi gjort det godt nok?

Hvad synes du? Har vi været gode nok. Burde de gode takter fra 1998 og frem til 2005 ikke have været fortsat, med stadig faldende anskydninger til følge?
Giv Din anonyme stemme til kende i afstemningen neden for.
Og skriv gerne Din uforbeholdne mening til redaktion@huntersmagazine.com

Afstemning


Relaterede artikler.

Artiklen om anskydninger.
Claus Lind Christensens reaktion.
Ole Roed Jakobsens reaktion.
Møder om gåsejagt.