Godkendte haglpatroner

Godkendte haglpatroner

Et lille udvalg af de haglpatroner der er godkendt af Dansk Skovforening.

Positivlisten

Her er den aktuelle liste over de patroner Dansk Skovforening har godkendt til jagt.
· Eley Bismuth Forest
· Gamebore Pure Gold Tungsten Matrix Impact
· Gamebore Impact Tungsten Matrix
· Kent Impact Tungsten Matrix
· New Scandic Woodshot 2000
· Danshot – Good for wood
· Gamebore Tinshot
· Leader Bismuth

Udlejer bestemmer

Forud for de mange genforhandlinger af jagtlejen som traditionelt finder sted her i det tidlige forår, bliver stadig flere konsortier præsenteret for et krav om, at der kun må anvendes bestemte typer af ammunition på jagten i skovene – somme tider over alt på jagten.
Med disse krav forsøger skovejerne og jagtudlejerne at sikre sig, at skovens træer ikke lider skade på grund af et skud hagl under jagten.

Da blyhaglene blev forbudt, gav de mange nye hagltyper store problemer for træindustrien og dermed også for skovejerne. De nye stålhagl ødelagde savværkernes skæreværktøjer. Andre produkter kom hurtigt i handlen, og nu blev problemet med savene nok løst men de nyere hagl viste sig at misfarve vedet.

Dansk Skovforening

Derfor gik Dansk Skovforening i gang med at teste haglene på det danske marked, og har udstukket retningslinier for hvilke hagl, der kan godkendes til skovjagt.
Denne test tager ikke højde for patronens og haglenes jagtlige kvaliteter men fokuserer udelukkende på skadevirkninger i træproduktionen.

Normen fra Dansk Skovforening

Flere og flere jagtudlejere kræver nu, at jægerne kun benytter jagtpatroner, der er godkendt af Dansk Skovforening.
Nogle konsortier bliver præsenteret for dette ønske i form af henstillinger, andre i form af egentlige tillægskontrakter der giver udlejeren ret til med øjeblikkelig virkning at opsige jagtlejemålet, hvis reglerne overtrædes.
Adskillige konsortier er allerede blevet sagt op på denne baggrund.

Se også den aktuelle liste på Dansk Skovforenings hjemmeside.