Giftdrab

Til venstre ses den giftdræbte røde glente, til højre den fasan der var fyldt med giften. Det ulovlige giftdrab er nu anmeldt til politiet.
Foto:  Center for Vildtsundhed (DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet)

Død glente.
Den dræbte røde glente blev fundet i Østjylland af en borger, der fandt den døde rovfugl ved siden af en opsprættet fasan fyldt med sorte giftkorn. Fasanen var bundet fast til et træ, oplyser Naturstyrelsen i dag på sin hjemmeside.
Begge fugle blev efterfølgende bragt til undersøgelser på Center for Vildtsundhed (DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet) i København den 10. december.

Dræbt med vilje.
Obduktionen viser, at glenten er blevet dræbt med en særlig dødelig type gift (carbofuran, som har været forbudt i hele EU i fem år), der har slået fuglen ihjel øjeblikkeligt. Gifttypen svarer til de sorte korn, der er fundet i fasanens bryst.
”Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, at man på den måde slår dyreliv ihjel. Brug af gift i naturen er strafbart, og derfor melder vi naturligvis fundet til Politiet,” siger jurist Jacob Christian Bertram fra Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen vil i dag anmelde fundet til Politiet, der via Center for Vildtsundhed vil kunne få nærmere oplysninger om glenten, der er en sjælden ynglefugl i Danmark. 

Drab på fugle registreres.
Det er ikke første gang, at rovfugle er blevet dræbt med gift i Danmark.
Derfor var drab på rovfugle også på dagsordenen på Vildtforvaltningsrådets møde i sidste uge, hvor blandt andre Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Naturstyrelsen diskuterer forholdene for vildtet og dyre- og fuglelivet i Danmark. Her var der enighed om, at alle fremtidige giftdrab af rovfugle skal registreres og politianmeldes.
Formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen er så klar i mæglet som folkene fra såvel Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening:
Et sådan forsøg på at efterstræbe rovfugle med gift er helt uacceptabelt, og en politianmeldelse er en naturlig konsekvens. Vi håber, at den skyldige bliver fundet og straffet,” udtaler Claus Lind Christensen til Jægerforbundets hjemmeside.

I maj måned i år blev en kongeørn dræbt på en lignende måde nordvest for Randers.