Fugledød stadig uopklaret

Fugledød stadig uopklaret

Mystik i Tissø

Trods grundige undersøgelser hos Statens Serumlaboratorium, er det stadigt uklart, hvad de ca. 120 vilde vandfugle, som for godt en måned siden blev fundet i vandkanten ved Tissø i Vestsjælland, er døde af. Fugledøden i Tissø gik især ud over blishøns, krikænder, måger og viber, men ramte også andre ande- og vadefugle. Skov- og Naturstyrelsen fandt de døde fugle på lavt vand i den sydlige ende af søen.
Omkring halvdelen af de fugle, som blev sendt til undersøgelser, er nu undersøgt for almindelige kendte bakterier som f.eks. botulisme – også kaldet pølseforgiftning – men årsagen til hvorfor de mange fugle døde, er endnu ikke blevet opklaret.
Skov- og Naturstyrelsen har henvendt sig til amtet, for at undersøge om de havde kendskab til eventuelle udledninger af giftige stoffer til søen.
Men heller ikke her, var der noget at komme efter. Tilbage står nu at fuglene – så vidt det er muligt rent teknisk – skal undersøges for toksiner fra blågrønalger.