Fuglebeskyttelse

Fuglebeskyttelse

24. november 2004.

I dag er et nyt fuglebeskyttelsesområde - nr. 113 Sydlige Nordsø - trådt i kraft. Miljøminister Connie Hedegaard har godkendt forslaget til et nyt fuglebeskyttelsesområde, der har til formål at beskytte levesteder for fuglearterne Rødstrubet og Sortstrubet Lom og dværgmåge.