Frivillig fredning nægtet

Frivillig fredning nægtet

På Hardangervidda findes der en stor og sagnomspunden bestand af vildrener. For de lokale jægere og lodsejere er årets højdepunkt renjagten, når den går ind i august. Men de sidste par år har bestanden skrantet, og er angiveligt halveret til omkring 5.000 dyr.

Frivillig fredning

Det fik lodsejerne til tidligere på året at indføre en total og frivillig fredning i år, men nu har den centrale myndighed tilsidesat denne fredning, og givet tilladelse til at der i år må nedlægges 1.000 dyr; 20% af bestanden.

Egen vinding

Lodsejerne er stærkt utilfredse med denne tilsidesættelse af deres egen beslutning, og beskylder nu ledelsen i det styrende organ, Direktoratet for naturforvaltning, for at have personlige interesse i at gennemtrumfe årets jagt på det norske højfjeld.
Ifølge Jeger, Hund og Våpen i Norge har en af direktoratets sagsbehandlere handlet for egen vindings skyld, idet den pågældende person også dyrker renjagt på Hardangervidda.