Fremtidens jagt på kronvildt

Forvaltningen af det danske hjortevildt har været genstand for år-lange stridigheder. Det nye nationale forslag samler trådende og ligger op til at de lokale fredninger af kronvildt skal erstattes af ens landsdækkende jagttider.

De nye jagttider.
Intet er jo endnu bestemt, men forslaget bygger på den forudsætning, at alle jægere også i fremtiden skal kunne jage kronvildt og ikke mindst kronhjort.
Der er stillet forslag om følgende jagttider:
Kronkalv: 1.9-31.1
Hind: 16.10-31.1
Spidshjort: 16.10-31.1
Hjort: 1.9-15.10
Disse jagttider skal ifølge det nye forslag gælde for hele landet. Danmarks Jægerforbundets repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe, Lars Jensen, beretter på forbundets hjemmeside, at det var ham magtpåliggende at sikre, at alle jægere, som ejer mindst én hektar jord eller har lejet mindst fem hektar, stadig kan jage hjort større end spidshjort i den fremtidige forvaltning.
”Ifølge forslaget må enhver jæger nedlægge en hjort større end spidshjort. Så der er altså kronvildtjagt, herunder hjortejagt, for alle danskere jægere, uanset hvor megen jord de råder over,” understreger Lars Jensen.

For dåvildtet er der ikke taget endelig stilling, men det forventes, at dåvildtet følger de samme principper som kronvildtet.

1 hjort pr 100 hektar.
Svend Bichel er formand for den Nationale Hjortevildtgruppe og han lægger ikke skjul på, at det har været en ”hård fødsel” at komme frem til det foreliggende forslag.

”Det har været magtpåliggende for Hjortevildtgruppen at sikre flere ældre hjorte. Enhver med den mindste indsigt i diskussionen over de sidste mange år har været klar over, at det bar den vej,” mener Svend Bichel. ”Det har vist sig umuligt at gøre ad frivillighedens vej, hvilket Jægerforbundet har arbejdet hårdt og prisværdigt på,” fortsætter den relativt nytiltrådte formand på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:.
”Derfor ønsker Den Nationale Hjortevildtgruppe en hektargrænse, før du må nedlægge nummer to hjort større end spidshjort. Grænsen er ikke fastlagt endnu, men gruppen har diskuteret 100 hektar. De 100 hektar er i øvrigt fuldstændig sammenfaldende med de jagtetiske regler tilbage fra 2004, som alle parter i Vildtforvaltningsrådet står bag,” fasslår Svend Bichel.
”Det vil sige, at ejer du en ejendom mellem én og 100 hektar – eller har du lejet jagt over fem hektar - må du nedlægge én hjort større end spidshjort. Hvis du har jagtretten på mere end 100 hektar, må du eller en anden jæger nedlægge hjort nummer to, og over 200 hektar den tredje hjort, og så videre. Men jeg understreger, at al det tekniske og juridiske omkring hektar grænsen ikke er fastlagt endnu,” slår Svend Bichel fast, og understreger at forslaget om begrænsningen på hjort kun gælder hjorte større end spidshjorte. Spidshjorte er til fri afskydning (lige som hinder og kalve), uanset om man ejer 1, 100 eller 1.000 hektar.

Næste skridt.
Nu er forslaget lagt frem til videre debat, og derpå skal Danmarks Jægerforbund vinde sine medlemmer for forslaget.
Det kommer til at ske i løbet af de nærmeste dage og uger.
Den 7. december er der således møde i Danmarks Jægerforbunds interne Hjorteudvalg.
Den 9. december er der møde for Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse, kredsene, jægerrådene og udvalgene.
I januar og februar er der møder i de kommunale jægerråd, hvor forslaget vil blive præsenteret og debatteret
Svend Bichel, der er formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe, skal derpå præsentere modellen for Vildtforvaltningsrådet den 15. marts 2016.
Derpå skal rådet forsøge at nå til enighed og efterfølgende indgive sin indstilling miljøministeren.  

Straksrapportering.
En del af det nye regelsæt for at jage kronhjorte kan blive et krav om at nedlagte hjorte straks indberettes: ”Når du har fældet en hjort, skal du derfor indrapportere det, inklusive et foto,” fortæller Lars Jensen ifølge Danmarks Jægerforbund.
”Jeg har betinget mig, at måden, man indrapporterer på, bliver så simpel og enkel at forstå som muligt. Det skal afklares præcist hvordan det kan gøres, men det vil sandsynligvis blive via en app til din smartphone eller lignende. Og de, der ikke råder over den mulighed eller er i tvivl om fremgangsmåden, må søge hjælp hos andre. Dette indrapporteringssystem vil også være med til at give Naturstyrelsen og alle os andre et retvisende indblik i, hvor mange hjorte der nedlægges, og hvad størrelse de har. En del skeptiske jægere har stillet spørgsmålstegn ved værdien af de data, vi har om de nedlagte hjorte i dag. Med denne rapporteringspligt får både de og alle vi andre syn for sagn,” slutter Danmarks Jægerforbunds repræsentant i Det Nationale Hjortevildtgrupppe.