Fredet fugl

Fredet fugl

Der findes blot 200 amerikanske kondorer i hele verden, 79 af dem på fri vildtbane.
Arten er stærkt truet, og de amerikanske naturbevaringsorganisationer har pumpet hen ved 35 millioner dollars i et stort anlagt udsætningsprojekt, der skal bringe de store fugle tilbage til den oprindelige natur i blandt andet Californien.

Forkert bytte

Det forhindrede imidlertid ikke en 29-årig jæger fra Californien i at nedlægge et eksemplar af den sjældne fugleart, som under ingen omstændigheder må jages.
Det indbringer ulykkesfuglen en bøde på 15.000$ og seks måneder i fængsel – trofæet får han næppe lov til at beholde….