Forsikring og våbenskabe

Forsikring og våbenskabe

Våbenskab

Bestemmelsen om, at alle jagtvåben skal opbevares i våbenskab, træder først i kraft den 1. januar 2003.
Alligevel kan man få det indtryk, at en række forsikringsselskaber ikke vil dække våben stjålet ved indbrud, hvis våbnene ikke har været opbevaret i et SKAFOR BLÅ godkendt våbenskab.

Forkert vejledning

En undersøgelse, som Huntersmagazine.com har gennemført i løbet af de seneste dage viser at
forsikringsselskabernes medarbejdere ikke giver korrekt vejledning i dækningen af jagtvåben ved indbrud.
Direkte adspurgt om indboforsikringen dækker ved indbrud, når våbnene er lovligt opbevaret uden for våbenskab svarer Codan, FAIR og TopDanmark, at de ikke dækker.
Disse beskeder får man, når man ringer op til en tilfældig medarbejder, som rådgiver kunderne i de forskellige skadescentre – altså den besked man umiddelbart får, når man ringer til sit forsikringsselskab.

W-METAL ANNONCE
© huntersmagazine.com
-

Våbenskabe fra W-METAL. Klik på billedet og se hele sortimentet.

Ny besked

Imidlertid ringede vi op igen, og bad denne gang om at tale med en overordnet medarbejder.
Så blev beskeden i alle tre tilfælde en anden.
Alle tre selskaber dækker, når blot våbnene er opbevaret lovligt – og der er tydeligt tegn på indbrud.
MEN, fra 1.1.03 når våbenlovens bestemmelse om, at alle våben skal være placeret i aflåst og SKAFOR BLÅ godkendt våbenskab, så vil forsikringen kun dække, når våbnene opbevares på denne måde.

Både FAIR og Codan beklager, at der kan opstå misforståelse om dækningen, og har lovet at indskærpe de gældende regler over for deres ansatte.

De fire øvrige forsikringsselskaber vi har talt med, som straks kunne give den korrekte information er ALKA, Alm. Brand, IF og Provincial.

Generelt

Indtil 31. december 2002 er det stadig lovligt at opbevare sine jagtvåben uden for godkendt våbenskab under forudsætning af, at riffelbundstykker opbevares under lås, og at haglgeværets forskæfte opbevares under lås.
Fra 1. januar 2003 vil der blive udstedt bøder til våbenejere, der ikke har deres våben anbragt i et våbenskab, oplyser Det Kriminalpræventive Råd.
Bødestørrelsen er ikke fastsat, men den kan meget vel blive ligeså høj, som prisen for et våbenskab.

W-METAL ANNONCE
© huntersmagazine.com
-

Våbenskabe fra W-METAL. Klik på billedet og se hele sortimentet.

Mange mangler våbenskab

I februar 2002 skønnedes det, at omkring 100.000 våbenejere endnu ikke havde anskaffet sig et våbenskab.
Det Kriminalpræventive Råd og producenter og importører af våbenskabe lovede den gang, at behovet for skabe godt kunne efterkommes, hvis våbenejerne fordelte deres bestillinger jævnt over hele året.
Hvis efterspørgslen derimod først kommer mod årets slutning, vil lagrene ikke være store nok til at efterkomme behovet, og et stort antal våbenejere vil ikke kunne opbevare deres våben på lovlig vis, og vil således også være uden dækning i tilfælde af indbrud.

Godkendt våbenskab

Et våbenskab skal opfylde en række minimumskrav for at være godkendt til opbevaring af våben.
Ifølge loven skal skydevåben efter den 1.1.2003 opbevares i et sikringsskab, der er godkendt efter en fælles europæisk standard, eller som har et sikringsniveau, der svarer til denne standard.
Et sikringsniveau, der svarer til den fælles europæiske standard. EN 1143-1 – GRADE 0 - kan eksempelvis være et våbenskab, der har bestået testen jævnfør Forsikring & Pensions Standardtyvmetode i Blå sikringsklasse, hovedgruppe II. (SKAFOR BLÅ).
Når våbnene befinder sig i våbenskab er det tilladt at opbevare riflerne med bundstykke og haglgeværerne samlet.

Ammunition

Man må kun opbevare ammunition i hjemmet til våben, man har våbentilladelse til.
Ammunitionen bør opbevares i våbenskabet sammen med skydevåbnet.
Hvis våbenskabet har et særskilt aflåst rum, bør ammunitionen anbringes her, evt. sammen med våbendele.
Hvis man endnu ikke har et våbenskab, skal ammunitionen opbevares i et forsvarligt
aflåst skab eller tilsvarende.
Det anbefales, at opbevaringen sker i et solidt fastboltet våbenskab, for eksempel EN-1143-GRADE 0. (SKAFOR BLÅ, hovedgruppe II).