Forsigtig forvaltning

Forsigtig forvaltning

Arusha.

Den arabisk funderede jagtoperatør Tanzania U.A.E Safari Ltd har fået afslag på en ansøgning om at arrangere kommercielle trofæjagter i det såkaldte Lake Eyasi basin, som er et stort område mellem to vildtrige lokaliteter i det nordlige Tanzania.
Som begrundelse for afslaget giver myndighederne, at man ikke kender selskabets nøjagtige intentioner for jagtens omfang og udbredelse, og fremfører endvidere, at området har stor betydning for de mange dyr der migrerer mellem det store Ngorongoro grater og de omkringliggende slette-områder, og at netop Lake Eyasi basin huser nogle af kontinentets sidste oprindelige buskmænd – et stammefolk som stadig opretholder deres traditionelle levevis.