Forlader Danmarks Jægerforbund

Pressemeddelelse fra Dansk Land og Strandjagt:

Svendborg Strandjagtforening, har netop afholdt generalforsamling, på Tved forsamlingshus, ved Svendborg. Her besluttede generalforsamlingen at udmelde sig af Danmarks Jægerforbund.

Foreningen afholdt første generalforsamling i marts, hvor forsamlingen vedtog at udmelde sig af jægerforbundet pr. 31. december 2015, og nu har den anden generalforsamling netop bekræftet denne beslutning, og vedtaget nye love for foreningen, samt indmeldt foreningen i Dansk Land og Strandjagt, fra 1. januar 2016.

Svendborg Strandjagtforening bliver herefter den ældste forening i Dansk Land- og Strandjagt. Foreningen blev stiftet i 1940.

De sidste to år har en del foreninger henvendt sig til Dansk Land og

Strandjagt for at skrifte forbund, en del har opgivet fordi omkostningerne har været for store og en del har stillet henvendelsen i bero.

Dansk Land- og Strandjagt byder Svendborg Strandjagtforening velkommen, og glæder sig til at samarbejde med foreningen.