Forgiftet!

Forgiftet!

Den døde hanørn, som blev fundet neden for reden.
Foto: Anders Vedel.

Gift!

Efter en undersøgelse udført af DTU Veterinærinstituttet, for Skov- og Naturstyrelsen, viser det sig at de to fundne havørne var forgiftet. Det dræbende og forbudte stof carbofuran blev fundet i begge fugle. Stoffet var formentlig lagt i en død fugl som begge ørne derefter har ædt. Om de stakkels majestætiske fugle er blevet forgiftet med vilje eller ej må politiet vudere.
”Vi håber bl.a., at politiet kan finde frem til et svar på, om den forgiftede fugl bevidst kan være lagt ud netop med det formål, at havørnene – eller andre rovfugle - skulle æde den. Dermed ikke være sagt, at det vitterligt hænger sådan sammen. Det må politiets efterforskning vise", siger sagsbehandler og biolog Erling Krabbe fra Skov- og Naturstyrelsen.

Dårlig PR!

Der findes kun ca. 32 par havørne i Danmark og det gør dem til Danmarks mest sjældne rovfugl. HVis det skulle vise sig at en person med jagttegn skulle stå bag vil det være katastrofalt for de danske jægeres "sag".
Forgiftning af fugle af nogen art har været ulovligt i mange år og bør være en saga blot blandt de danske jægere...
Hvad mener du?
debat@huntersmagazine.com