Forbedret gåsejagt

Temadag.
Lørdag den 17. september blev der afholdt temadag i Jagtens Hus i Rønde om projektet Forbedret gåsejagt.
Der var over 70 deltagere som blandt andet talte danske og internationale forskere, lodsejere, jægere og myndighedspersoner.
Der var en meget ivrig og lærerig diskussion og udveksling af erfaringer gennem hele dagens forløb.

Fokus på jagt.
I tiden løb har landets gåsejægere gjort sig en del erfaringer, som mest af alt har karakter af lokale tommelfingerregler.
Nu er en del af disse lokale iagttagelser blevet underkastet den videnskabelige systematik, og derfor står følgende nu fast:

Jo mere føde (eksempelvis spildkorn) jo flere gæs.
Jagten udgør ikke en væsentlig forstyrrelse for gæssene.
Jo flere gæs, jo større jagtudbytte.
Jagtfred i løbet af sæsonen giver flere gæs.
Korte jagtperioder giver flere gæs.
Jagt med lokkegæs giver større udbytte.
Jagt med lokkere reducere forbruget af patroner.
Jagtdage med regn og blæst giver størst udbytte.

Forskernes anbefalinger til at opnå bedre gåsejagt.
På temadagen fremlagde forskerne 10 anbefalinger der vil give en bedre og mere udbytterig gåsejagt:

1. Kend din besøgstid; gæssene er der måske kun i kort tid!
2. Hav flere alternative jagtområder.
3. Tjek hvor mange gæs der er i området dagen før jagt.
4.  Holder man grågæs væk fra stubmarkerne efter høst forøger det chancen for større udbytte af kortnæbbede gæs.
5. Giv gæssene fred i løbet af sæsonen; det er optimalt kun at gå på jagt hver 3. eller 4. dag.
6. Anvend lokkegæs og gåsekald; det reducerer patronforbrug og anskydninger.
7. Slå jer sammen i gåselav lokalt for at øge effektiviteten og lære af hinanden.
8. Gå fortrinsvis ud på dage med ‘gåsevejr’ (blæsevejr).
9. Tilrettelæg jagt på landvildt så det ikke ‘kolliderer’ med gåsejagt.
10. Som uerfaren jæger i nye gåseområder: tag ved lære af erfaringer fra gåsejagtspecialisterne.

Hele fremlæggelsen fra temadagen kan downloades som PDF fra linket nedenfor.

BilagStørrelse
konklusioner_og_anbefalinger_projekt_forbedret_gaasejagt.pdf586.01 kB