Flere jægere

Flere kvindelige jægere.

Også andelen af kvindelige jagttegnsløsere satte ny rekord forgangne jagtsæson, idet 10.991 kvinder løste jagttegn i 2014/15, svarende til en andel på 6,2 %.

Blandt de jægere, der indberettede vildtudbytte, havde 56,1 % nedlagt mindst ét stykke vildt. Der var dog stor forskel på mandlige og kvindelige jægere, idet 57,8 % af mændene fik udbytte med hjem, mens det kun gjaldt for 28,9 % af kvinderne. Jægere med udbytte nedlagde i gennemsnit 24,9 stykker vildt. Også her var der forskel på mænd og kvinder, idet mændene i gennemsnit nedlagde 25,4 stykker vildt og kvinderne 10,0.