Flere jægere

Flere jægere

Norge.

I den forgange jagtsæson var der 198.600 personer som betalte jagtafgift til de norske myndigheder. Det er en stigning i forhold til året før på 2.100 jægere, altså sådan i runde tal en stigning på en procent.
Som i Danmark oplever de norske jægere også, at stadig flere kvinder kaster sig ud i en tilværelse som aktive naturbrugere med geværet i hånd.
På landsplan var der den forgangne sæson 13.700 kvinder med norsk jagtkort.

Jagtregister.

I Norge skal man bestå en jagtprøve, før man kan købe et jagtkort. Hvis man er dansk jæger, vil det danske jagttegn gælde som bevis på, at man er så veluddannet som de norske jagtkammerater.
I løbet af den forgange sæson bestod 12.000 personer den norske jagtprøve, og selvom det er en lille nedgang i forhold til året før, så var det halvdelen, af de der bestod, som indløste jagtkort i samme sæson.
I alt er 445.200 personer står opført i det norske jagtregister, som indeholder data på alle de, der har ret til at købe et norsk jagtkort. Af dem er 6.000 udenlandske statsborgere.

Norsk duejæger med succes. Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund.