Flere døde svenske sæler

Flere døde svenske sæler

Sældøden i Kattegat har tilsyneladende bredt sig til Sverige.
For få dage siden var der fundet 10 døde sæler langs de svenske kyster, nu er tallet oppe på 38.
Dermed ser det ud til, at den sælpest der er konstateret på Anholt, og som det frygtes har bredt til de øvrige Kattegatøer, også har ramt nogle af de svenske sælkolonier.
I Danmark er der indtil videre fundet omkring 280 døde sæler, og med de svenske fund når tabene op på over 300.