Flere døde sæler

Flere døde sæler

I løbet af de seneste dage er der fundet omkring 10 døde sæler på kysten mellem Bratten Strand og Jerup nord for Frederikshavn, og yderligere en sæl er fundet syd for byen, oplyser vagthavende hos Politiet i Frederikshavn.
Det samlede antal registrerede døde sæler er nu oppe på omkring 300.
Heri er inkluderet nogle sæler der er fundet døde på nogle rev omkring Læsø, der ikke tidligere er blevet besøgt.
I den forgangne uge er der ikke fundet flere døde sæler på Anholt. På grund af ugunstige vejrforhold har der ikke været besigtigelse af revene ved Hesselø.
Så vidt Skov- og Naturstyrelsen er orienteret har sældøden ikke bredt sig fra Kattegat til andre dele af de danske havområder.