Fejl i jagtprøverne

Jagttegnsaspiranter skal være opmærksomme på fejl i jagtprøverne, skriver Aage Smedegaard der er formand for Jagttegnslærerforeningen i Danmark.

Pressemeddelelse fra Jagttegnslærerforeningen i Danmark:
De nye jagtprøver kører nu for tredje sæson, og igen i år er der udfordringer med forståelsen af spørgsmålene.
En prøveserie er trukket tilbage på grund af et spørgsmål uden for pensum. Elever med 5 fejl i den pågældende prøve, hvoraf dette spørgsmål var et af dem, vil blive indkaldt til at gå op til den praktiske prøve.
Sidder du til jagtprøven og har svært ved at forstå meningen med et spørgsmål, så spørg den prøve sagkyndige. Det er tilladt at få en forklaring.

Er der spørgsmål, du som aspirant finder urimelige, så benyt dig af retten til at klage.
I Bekendtgørelse om jagttegn § 51 Stk.3. står der, at klagefristen til jagtprøven er 4 uger.

Vi kan desværre ikke som undervisere være sikre på, at der i det materiale, vi underviser efter, findes et entydigt svar på spørgsmålene til jagtprøven, der gør eleven i stand til at svare rigtigt.
Jagttegnslærerforeningen i Danmark er i en god dialog med Naturstyrelsen, men det har desværre endnu ikke været muligt at få lov til at deltage i kvalitetssikringen af spørgsmålene.

Vi håber selvfølgelig dette bliver muligt i fremtiden.

Med venlig hilsen
Aage Smedegaard

Formand
Jagttegnslærerforeningen i Danmark