Fejl i jagtprøven

Formanden for de danske jagttegnslærere, Aage Smedegaard, er utilfreds med jagttegnsprøven.

Fejl.
I forårets skriftlige jagttegnsprøve var der en stribe spørgsmål, som formanden for Jagttegnslærerne – Aage Smedegaard – ikke fandt var i orden.
Det har han på foreningens vegne påpeget over for Naturstyrelsen, som i mellemtiden har skiftet navn til Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.
Det har styrelsen så svaret på, og nedenfor findes den pressemeddelelse som Aage Smedegaard har udsendt som replik på styrelsens behandling af klagen.

Udsendt 10. september klokken 20.  

Dumpet på grund af uheldige spørgsmål
Jagttegnsaspiranterne blev udsat for kritisable spørgsmål, men får ikke en fair behandling.
Naturstyrelsen (nu Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) har i en mail til Jagttegnslærerforeningen bekræftet, at den er enig med Jagttegnslærerforeningen i, at 3 spørgsmål til forårets jagtprøver var uheldige. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har meddelt Jagttegnslærerforeningen, at de 3 spørgsmål derfor ikke gentages i kommende prøver.

Styrelsen skriver i samme mail, at behandlingen af klager tager udgangspunkt i, at eventuel tvivl skal komme aspiranten til gode. Derfor undrer det Jagttegnslærerforeningen, at styrelsen endnu ikke har valgt at genindkalde de elever, der er dumpet på grund af de kritisable spørgsmål.

Jagttegnslærerforeningen har efter aktindsigt i forårets prøver haft bemærkninger til 34 af de 200 spørgsmål, og heraf er 10 misvisende, mangelfulde eller direkte forkerte.

Foreningen har været i dialog med Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen, og han bad om 3 eksempler på uheldige spørgsmål, som han efterfølgende har drøftet med styrelsen.

Disse er:

-          Et sikkerhedsspørgsmål, hvor aspiranten skal vurdere et billede. Billedet er så lille, at det ikke er muligt at svare rigtigt uden forstørrelsesglas.

-          ”Bør alt skudt vildts indvolde undersøges for vildtsygdomme?” Det rigtige svar i prøven skal være ja, men det er de færreste danske jægere, der brækker en ræv, husmår eller krage. Dette vildt spises normalt ikke.

-          ”Hvilken af følgende skydestillinger er normalt den mest stabile ved skud med jagtriffel?”

Det rigtige svar er siddende med skydestok, men der findes skydestokke på markedet, hvor stabiliteten er fremragende i stående skydestilling.

For at bestå den teoretiske jagtprøve skal 36 af 40 spørgsmål besvares rigtigt. Hvis en kursist dumper med 5 fejl, og den afgørende fejl skyldes et uheldigt prøvespørgsmål, så er det et problem. I Jagttegnslærerforeningen finder vi det ganske uacceptabelt, at velforberedte jagttegnsaspiranter, der har brugt tid og penge på en prisværdig fritidsinteresse, ikke kan afslutte forløbet med en fagligt velfunderet prøve.