Fakta – svensk råvildt

Fakta – svensk råvildt

Generne for store opsatser er fundet. Samtidig er den svenske bestand af råvildt i tilbagegang disse år – af helt naturlige årsager.

Svensk råbuk fældet en halv snes dage efter bukkepremieren den 16. august.

Ræv og los.

Den svenske bestand af råvildt svinger en del disse årtier. Frem til midten af halvfemserne, hvor de svenske ræve bukkede under på grund af skab, voksede bestanden. Efterfølgende har den været præget af et langstrakt fald, i takt med at rævebestanden har rejst sig og den svenske population af los vokset og bredt sig. En del råvildtrevirer har på den baggrund mistet deres stjernestatus i løbet af den seneste halve snes år. Denne udvikling skinner også tydeligt igennem på den svenske vildtudbyttestatistik. I 1993 blev der sat rekord med 382.000 nedlagte rådyr. Blot fire år senere var udbyttet faldet til 210.000 svenske rådyr, mens afskydningen ni år senere faldt til 129.700 dyr i 2005/2006. Dermed er afskydningen nede på samme niveau som i midten af firserne.

Fældningskort
© huntersmagazine.com 2007, Sveriges Jægerforbund

Figur 1. Oversigt over jagtudbyttet af råvildt pr 1000 hektar 2004/2005. Kilde: Svenska Jägereforböndet.

Bestanden.

Tætheden i råvildtets forekomst varierer i Sverige. Flest dyr er der i det sydlige og mellemste Sverige hvor der kan forekomme op til 40 dyr pr. 100 hektar. (Det er det samme som en kvadratkilometer). I andre dele af landet er tætheden lavere, men er først og fremmest styret af fødemængden. Om sommeren spiser et voksent dyr 2-4 kg. føde i døgnet. Om vinteren er forbruget nede på 0,5-1,5 kg/døgn. Seks-syv rådyr spiser med andre ord lige så meget som én voksen elg.

Jagtens betydning for bestanden.

Under jagten nedlægges der flere bukke end hunddyr. Samtidig dør der flere bukkelam en rålam, og derfor er der i den svenske råvildtbestand en udtalt overvægt af råer. En tilstand der i øvrigt også indtræder i ujagtede bestande, på grund af bukkelammenes overdødelighed. Sædvanligvis er populationen sammensat af 30% lam og 70% voksne dyr. Af de voksne dyr er blot en ud af syv individer en buk.

Los og råvildt
© huntersmagazine.com Svenska Jägereförbundet

Figur 2 . Tætheden af los og rådyr i Bergslagen i hhv. 1996, 1998 og 2000. I alle tre områder er tilvæksten af rådyr aftaget. Resultaterne her stammer fra los- og rådyrforskningen på Grimsö Forskningsstation samt Svenska Jägereförbundets losovervågning. Kilde: Svenska Jägereforböndet.

Los og råvildt.

Blandt råvildtets prædatorer er lossen langt den mest omkostningsfulde. Den tager såvel lam som voksne dyr, hvor rævene kun har styrke og størrelse til at gå efter lammene. Nye forskningsresultater fra Grimsö forskningsstation viser, at los dræber et sted mellem 15 og 20 procent af råvildtbestanden de steder hvor den store kat har etableret sig.

Gener for opsatser.

Den genetiske variation i de svenske rådyr er ganske lille, og det bekræfter en fremherskende teori om, at den nuværende bestand stammer fra en lille population fra 1800-tallet. Den genetiske variation i resten af de europæiske rådyr er i øvrigt ikke meget større. Den nyeste forskning har angiveligt også fundet det eller de gener der koder for store opsatser. Det viser sig ved, at bukke med en særlig genkombination allerede som et-årige har større opsats end jævnaldrende bukke. På tilsvarende vis ser det ud til at være genetisk bestemt, hvilke råer der er mest frugtbare.