Færre anskydninger

Rapporten over anskydninger er netop udkommet og kan downloades som PDF – se link nederst på denne side.

En trist historie….
Det er 20 år siden det danske samfund stoppede op og gjorde status over omfanget af anskydninger i Danmark. Resultatet var beskæmmende. Især i forhold til gæs og ræve.
Dengang blev syv gæs anskudt hver gang der blev nedlagt blot en.
Det fik den daværende miljøminister til at sætte skub i en omfattende og landsdækkende kampagne sammen med jagtens organisationer for at få bragt antallet af anskydninger ned.
Danmarks Miljøundersøgelser gik i gang med en intensiv monitering af omfanget af anskydninger som toppede i perioderne 1998-2005 og 2008-2011.
Resultaterne fra 2011 gav anledning til endnu en landsdækkende informationskampagne, og samtidig var der indikationer på, at anskydningen med hagl af rådyr var større en hidtil antaget.
Derfor blev også råvildtet inddraget i den seneste monitering af anskydninger som dækker perioden fra 2013-2015.

..der er blevet meget bedre.
Resultaterne af denne undersøgelse er netop blevet offentliggjort og sammenfatningen lyder således:
Undersøgelserne af anskydninger i 2013-2015 tyder klart på, at de positive virkninger af Miljøministeriets ”Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt” er fastholdt for edderfugl og ræv. Der er intet i resultaterne, der tyder på, at andelen af anskudte individer igen er begyndt at stige, og det må fortolkes sådan, at de positive virkninger af Handlingsplanen er fastholdt.
For kortnæbbet gås er andelen af fugle med indskudte hagl faldet siden 2011, men omkring hver femte kortnæbbede gås i populationen er stadig anskudt. Nye data om populationsstørrelse og antallet af nedlagte kortnæbbede gæs viser dog, at der i 2015 anskydes langt færre individer for hver fugl der nedlægges, sammenlignet med perioden før 1997, hvilket klart tyder på, at Handlingsplanen og informationskampagnen har haft en positiv virkning.
For rådyr må det konstateres, at kun tre procent af dyrene i undersøgelsen havde hagl i kroppen, og at andelen af lettere anskudte rådyr i den danske bestand næppe vil kunne blive lavere.

Læs hele rapporten.