Færre engfugle

Færre engfugle

Ny viden.

Gennem de sidste 20 år har forskerne kunnet konstatere at nogle af fuglene i marsken langs Vadehavet er gået frem, mens andre er gået tilbage. For trækfuglene vurderes det at antallet har været konstant eller stigende. For ynglefuglene er et fåtal gået frem, mens omkring halvdelen af arterne er gået tilbage.

Det er især de såkaldte engfugle, der yngler i marskens græsområder, som er gået tilbage. Men der er håb forude. Blandt andet har Skov- og Naturstyrelsen fornylig udarbejdet en national handlingsplan for at fremme netop engfuglenes vilkår, og der er skabt en fast ramme for den fremtidige forvaltning på grundlag af de såkaldte Natura 2000-planer.

Det fremgår af en ny rapporter som Danmarks Miljøundersøgelser netop har offentliggjort.