Få ansøgninger

Få ansøgninger

Jagttegnsmidler

Som noget nyt kan man få tilskud til at lave vådområder til gavn for både dyre- og planteliv. Det er jagttegnsmidlerne som bruges til at skabe flere nye moser, vandhuller og søer. Første frist for de nye tilskud var 1. september og ansøgningerne er nu gjort op. Tallet lyder på kun 102 ansøgninger. Men Skov- og Naturstyrelsen havde forventet et begrænset antal ansøgninger:
"At puljen ikke bliver brugt i denne omgang, tror jeg ikke skyldes manglende interesse for at lave små vandhuller og søer til vildtet. Det er mere et spørgsmål om en kort ansøgningsfrist, hvor folk simpelthen ikke har haft tid nok til at få dispensationer fra f.eks. amtet" oplyser Lars Erlandsen Brun, som er vildtkonsulent på Fyn og landskoordinator for den nye tilskudsordning.
"Men vi valgte at sætte ordningen i gang så hurtigt som muligt, selvom vi godt var klar over at der var en meget kort frist. Vi regner klart med, at der kommer flere ansøgninger i 2004, hvor fristen for at søge er 1. februar " slutter Lars Brun. Læs mere om tilskud til at lave vådområder til vildtet på Skovognatur.dk..