EU støtter dansk natur

EU støtter dansk natur

Skov- og Naturstyrelsen sprudler af glæde i en ny pressemeddelelse der oplyser, at EU-kommissionen giver et tilskud på ca. 20 mill. kroner til et dansk naturplejeprojekt.
”Det er klithederne langs den jyske vestkyst, der skal plejes så området kan bevares til glæde for os alle,” skriver styrelsen.

Genopretning
Der findes i alt cirka 50.000 ha. klithede ved Vestkysten, hvis natur både i dansk og europæisk sammenhæng er enestående. Mange steder er klithederne i fare for at gro til, og for at sikre at det ikke sker, har Skov- og Naturstyrelsen i samarbejdet med fire jyske amter udarbejdet et plejeprojekt for et 24.000 ha. stort område af klitheden. Her skal der nu ryddes for tilgroning, småsøer skal genoprettes og hedeområderne skal plejes ved hjælp af græsning.

Firårigt projekt
Det bliver Skov- og Naturstyrelsen der i samarbejde med Nordjyllands, Viborg, Ribe og Sønderjyllands amter, skal stå for naturplejen. Projektet har et samlet budget på 35 mill. kr. over 4 år, hvoraf EU altså nu finansierer ca. 60 procent.
”Det danske projekt har været i skarp konkurrence med projekter fra de øvrige EU-lande, og det er derfor ekstra glædeligt at pengene nu er kommet i hus, via den særlige LIFE-ordning, som understøtter EU's miljøpolitik,” forsætter Skov- og Naturstyrelsen.

EU støtter kun de bedste naturprojekter, og støtten til det danske projekt vidner om de store naturværdier, som findes i Danmark, og opmærksomheden omkring behovet for deres bevarelse, også uden for landets grænser.