Endnu færre anskydninger

Endnu færre anskydninger

To unge grågæs på vej. Grågæs risikerer at blive anskudt i mange forskellige lande.
De kortnæbbede gæs – som denne undersøgelse handler om – jages kun i Danmark og Norge.

Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU) arbejder i disse måneder med at bearbejde forårets indsamlede data om jægernes anskydninger.
Ligesom i de foregående år er et større antal levende gæs blevet indfanget og derefter røntgenfotograferet for hagl i kroppen.
Poul Hartmann fra DMU på Kalø oplyser, at der igen i år er tale om et fald i antallet af gæs med hagl i kroppen.

Jægerne bliver bedre

Siden 1990 er der jævnligt blevet indfanget kortnæbbet gås ved Vest Stadil Fjord, for at finde ud af, hvor mange af gæssene der har hagl i kroppen som følge af anskydninger.
Tallene fra i år er endnu bedre end sidste år.
I april 2002 blev der indfanget 229 ældre og 48 unge gæs, heraf havde 20% af de gamle og 6% af de unge fugle hagl i kroppen, oprindeligt var disse værdier helt oppe på 36% og 25%.
Det svarer til at der nu anskydes 1 gås for hver 4 der nedlægges. Da undersøgelserne startede i 1990 blev der anskudt en gås for hver gås der blev nedlagt.

Røntgenbillede
© huntersmagazine.com
DMU

Røntgenbillede af kortnæbbet gås indfanget og genudsat den 3. april 2002.
De røde piler angiver hvor haglene sidder i den levende fugl.

Gæs lever længe

Hos de gamle fugle vil antallet af anskudte dyr ikke umiddelbart falde, fordi gæssene bliver relativt gamle, i nogle tilfælde helt op til 25 år.
Det kan for eksempel beregnes, at selv om den kortnæbbede gås blev fredet i Danmark, ville der på grund af jagten i Norge stadig efter 5 års dansk fredning være 17 – 18% af de gamle gæs der havde hagl i kroppen. I Norge har der nemlig ikke været en tilsvarende debat om omfanget af anskydninger.
Hvis gæssene slet ikke blev anskudt, ville omkring 10% af dem stadig have hagl i kroppen efter fem år på grund af deres lange levealder.

Udviklingen fortsætter

I 2001 konkluderede DMU, at der er sket et statistisk signifikant – som det hedder i forskersprog – fald i andelen af både gamle og unge gæs med hagl i kroppen, og dette fald skyldes, at jægerne er blevet mere bevidste om problemerne med anskydninger.
Resultaterne fra dette års røntgenundersøgelser falder helt i tråd med de tidligere tal – den gode tendens fortsætter, siger Poul Hartmann fra DMU.

Gåseflok
© huntersmagazine.com
2002, Steen Andersen

Flok af unge grågæs.

Forventninger til fremtiden

Forskerne på DMU har regnet lidt på, hvordan antallet af anskudte kortnæbbede gæs vil udvikle sig i fremtiden.
Man forventer, at 19% af de gamle gæs fortsat vil have hagl i kroppen, og at de fleste af disse anskudte gæs (omkring trefjerdele af dem) bliver anskudt i Norge, mens den sidste fjerdel vil blive anskudt i Danmark.
De kommende år skal nu be- eller afkræfte denne forudsigelse.