Elgmærket

Elgmærket

Elgmærket beviser skyttens færdigheder og skal fornyes hvert år. Her ses guldmærket.

Forudsætning for jagt.

Elgmærket er ikke et lovmæssigt krav til elgjægere i Sverige, men langt de fleste steder kræves det, at jægerne har skudt til mindst et bronzemærke i den aktuelle jagtsæson.

Stående og løbende mål.

Inden for de sidste fem år har elgmærkeskydningen undergået en skærpende udvikling.
Førhen skulle skytten afgive fire skud til en stående elg og to gange fire skud til en løbende elgskive.
I dag forløber mærkeskydningen over tre ens serier af fire skud, således at elgskiven parkeres i den ene side af banen, hvor den påskydes med ét skud.
Straks når skuddet er afgivet, sætter skiven sig i bevægelse, og skytten har derefter omkring 3 sekunder til at repetere og afgive et skud til den løbende skive.
Derefter kommer elgskiven atter til syne lige i banens udkant hvorefter der afgives et skud til den stående elg og endnu et skud til skiven i fart, inden den når ind til markøren.
Skuddene markeres efter hvert fjerde skud.

Elgmærke
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

En jæger tørtræner på elgen. Skiven er i naturlig størrelse. Ringskiven har en diameter på 45 centimeter og et større træfområde uden for selve ringene.

Træning nødvendig.

Afstanden til elgskiven er 80 – 100 meter, og øvelsen lyder skræmmende, første gang man bliver præsenteret for disse krav.
I praksis viser det sig, at de aller fleste skytter kan opfylde mindstekravet til denne form for skydning ved lidt intensiv træning i en månedstid.
Har man aldrig prøvet denne disciplin før, så skal man på den anden side heller ikke regne med at kunne klare kravet til bronzemærket før man har skudt 10 – 15 serier af 12 skud.

Hurtighed og sikkerhed.

Sikker og hurtig våbenbetjening er forudsætninger for at opfylde kravene til denne form for skydning.
Især skal man være rask til at repetere, finde målet, finde det korrekte foranhold og få afgivet skuddet til den løbende skive.
Tørtræning er et must, og den skal blandt andet bestå i, at man repeterer, mens riflen forbliver i anslag på skulderen.

Elgmærke
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

Til de ihærdige skytter findes der et såkaldt veteranmærke, som tildeles i bronze, når skytten har taget et elgmærke tre år i træk, i sølv efter seks år og i guld efter ni år.

Foranhold.

Som ved al anden skydning til bevægelige mål, skal skuddet afgives foran målet.
På elgbanen skal man regne med at holde mellem 30 og 40 centimeter foran skivens centrum.
Nogle skytter anvender accelererende foranhold – starter sigtet bag skiven og trækker gennem skiven og skyder, når sigtet er de ca. 30 – 40 centimeter foran centrum.
Andre arbejder med fast foranhold, hvor man ganske enkelt sigter på et punkt 30 – 40 centimeter foran centrum og holder sigtet der, mens man afgiver skuddet.
Sandsynligvis er det faste foranhold den metode, der på lang sigt giver de bedste resultater.

Mening med galskaben.

Baggrunden for at mærkeskydningen foregår på denne måde er naturligvis, at det ofte sker under jagten på disse store dyr, at de efter den første træffer flygter fra skudstedet, og at der ofte er behov for at afgive endnu et skud til den flygtende elg.
Det bliver man grundigt forberedt til under arbejdet med at tilkæmpe sig det sa…. elgmærke.

Elgmærke
© huntersmagazine.com
2004, Steen Andersen

Elgskiven med angivelse af sigtepunkter når elgen er i bevægelse.

Skiven.

Den store elgskive er forsynet med en ringskive hvor den inderste cirkel markerer hjertets placering.
Træffer man her får man 5 points med en markering for, at det var selve centrum der blev truffet – en ”blinkfemmer”
Ringen uden om giver 5 points uden særlige markeringer.
De følgende ringe giver hhv. 4 og 3 points.
Skud i træfområdet giver ikke points i forbindelse med elgmærket.

Ædelt metal.

Elgmærket findes i bronze, sølv og guld.
For at skyde til et bronzemærke, skal man skyde tre serier (af 4 skud) hvor alle skud sidder inden for træfområdet.
For at opnå et sølvmærke skal man skyde tre serier på mindst 14 points og alle skuddene skal sidde inden for træfområdet.
Guldmærket kræver, at man skyder fire serier på mindst 17 points i hver serie.

Jagttider

I de nordligste svenske len begynder elgjagten allerede i september, og altid den første mandag i september. Det gælder for Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten og Västernorrland.
I de øvrige svenske len begynder elgjagten den anden mandag i oktober.

Kaliber til elgjagt.

I Sverige gælder de samme krav til kaliber, kuglevægt og anslagsenergi som til jagt på kronvildt i Danmark.
Det vil sige, at mindste tilladte kaliber til elgjagt er en kaliber, der skyder med en 9 grams kugle (139 gr.) der på 100 meter har en anslagsenergi på mindst 2700 Joule, eller en kaliber, der skyder med mindst en 10 grams kugle (154 gr.) med en anslagsenergi på 100 meter på mindst 2000 Joule.
Mange svenske jægere benytter 6,5x55 eller .308 til elgjagten.