Elefantkvoter 2011

Elefantkvoter 2011

Elefantbestanden.

Ingen ved det med sikkerhed, men der findes i omegnen af 600.000 vildtlevende elefanter i Afrika. Det regner man i alt fald med. Nogle siger at der findes helt op til 700.000, men det er vanskeligt at estimere bestanden af vildtlevende dyr, især når de forekommer på et helt kontinent, og konstant er i bevægelse.
Trofæjagten bliver jævnligt fremhævet som en af de trusler de store vegetarer står over for, men det holder næppe vand. Opgørelser der er blot få år gamle og publiceret i 2009 af professor Samuel Wesser fra University of Washington gør rede for, at krybskytter hvert år tager livet af 38.000 elefanter. Samtidig er det en almindelig anerkendt vedtagelse, at den stigende landbrugsproduktion og den stigende befolkningstæthed er en trussel for hele det afrikanske kontinents vilde dyr, og især for de største migrerende arter som elefanterne.

Elefantjagt.

Set i det lys er dette års kvote på trofæelefanter på 1520 dyr en meget lille dråbe i et stort ustyrligt hav af fribyttere og naturkriminelle, som især har frit spil i de lande hvor der ingen elefantjagt er.
De 1520 elefanter som CITES i år tillader eksport af, fordeler sig på syv forskellige stater i Afrika, hvor Zimbabwe igen i år må eksportere 500 par stødtænder, Botswana 400 par, Tanzania 200 par og Sydafrika 150 par.
I forhold til sidste år, hvor den samlede kvote var på 1540 dyr, har Cameroun fået frataget sin kvote på 80 elefanter, mens Zambia har fået hævet sin fra 20 til 80 dyr.
I 2009 var elefantkvoten på 1500 elefanter fordelt på otte lande.

Cites
© huntersmagazine.com
2011, Steen Andersen

.

Figuren viser hvordan CITES-kvoterne på afrikanske elefanter Laxodonta africana har udviklet sig over de tre seneste år.