Ederfugle i olie

Ederfugle i olie

Olieudslip.

Et olieudslip fra et tankskib i Storebælt er nu oppe på at have kostet 3.200 fugle livet. Fuglene er blevet aflivede, fordi de har fået olie på fjerdragten og ellers ville dø af kulde og sult. Langt hovedparten af de aflivede fugle er ederfugle, hvoraf de fleste er gamle hanner.
Forureningen er gået værst ud over den vestsjællandske side af Storebælt, men også kysterne på Østfyn og Nordlangeland samt farvandene ved Falster er ramt af olieudslippet, og også herfra meldes der om olieindsmurte fugle. Det er ikke muligt endnu at vurdere det endelige antal fugle som skal aflives, men meldingen fra de folk, som Skov- og Naturstyrelsen har på stedet, er, at det ser bedre ud end først antaget.
Selvom mange ederfugle vil gå til, er det Skov- og Naturstyrelsens vurdering, at bestanden af ederfugle ikke er truet.