Dom for vådeskud

Dom for vådeskud

Uagtsomhed.

Dommens væsentligste konklusion er, at jagtgeværet skulle have været sikret, og at det ikke skulle have været rettet mod den jæger, der blev dræbt.
Under sagens forløb onsdag sidste uge i retten i Hillerød, blev ulykkens omstændigheder rullet op, efter at anklageren, forsvareren og dommeren overfor den tiltalte havde understreget, at retssagen ikke handlede om en gerning, hvor der var udvist ond vilje.
”Den egentlige straf ligger i ulykken selv, slog anklageren således fast, skriver lokalavisen.dk.
Retssagen handlede derfor om, hvorvidt den anklagede havde handlet uagtsomt forud for ulykken. Det mente forsvareren ikke, men enige domsmænd havde en anden opfattelse, nemlig at den 43-årige tiltalte jæger med otte års erfaring fra mange jagtaktiviteter netop handlede uagtsomt.
Derved blev den 43-årige jæger dømt for uagtsomhed, og fik de 20 dages fængsel gjort betinget. Han udbad sig betænkningstid med henblik på appel til Landsretten, og er samtidig beskyttet af navneforbud.

Omstændighederne.

Ifølge lokalavisen.dk var retssagen præget af en lang teknisk gennemgang af forløbet, og det våben som affyrede det dræbende skud.
Da ulykken indtræder, er de to implicerede jægere alene og ganske tæt på hinanden. Da den 43-årige lader sit gevær, og lukker det, går skuddet af, og rammer den dræbte på en afstand af 0,5-1 meter, fastslår de tekniske undersøgelser. På den baggrund konkluderes det, at geværet ikke har været sikret under ladeproceduren og – ganske indlysende – at våbnet har peget mod den dræbte, der blev skudt i ryggen.
De skuddet gik, troede de andre jægere, at der var blevet skudt til et stykke råvildt. De råbte derfor; ”Var det et dyr?” Det triste svar der kom tilbage var ”Nej, det var Kasper.”