Dom for jagtdrab

Dom for jagtdrab

September 2001 skød og dræbte en 80-årig jæger en yngre litauisk bærplukker. Jægeren troede han skød mod en elg. Nu er der faldet dom i sagen og den kommer til at koste jægeren 120 dagbøder, oplyser Svensk Jakt Nyheter.