Direktør fyret

Direktør fyret

Ledelseskrisen fortsætter.

Over weekenden besluttede Danmarks Jægerforbund og den nyansatte direktør at parternes veje måtte skilles.
Bent Rasmussen er derfor fratrådt med øjeblikkelig virkning.

Forbundet har udsendt følgende oplysninger om forløbet:
Direktør Bent Rasmussen og Danmarks Jægerforbund har i fællesskab gennemgået direktørens prøvetidsforløb, og parterne er enige om, at ansættelsesforholdet må ophøre.Såvel Bent Rasmussen som Danmarks Jægerforbund er enige om, at parterne ikke fuldt ud har levet op til de krav, som man med rette har stillet til og forventet af hinanden.
Parterne er særdeles opmærksomme på, at en sådan situation ikke er gavnlig for den fortsatte og nødvendige fremdrift af Jægerforbundet, hvorfor der er indgået aftale om, at Bent Rasmussen fratræder dags dato.Aftalen om ophør af ansættelsesforholdet er således gensidig, og parterne har aftalt ikke at offentliggøre yderligere.