Diana Konservering flytter til Afrika

Diana Konservering flytter til Afrika

En gammel drøm.

”Vi flytter til Sydafrika,” indleder Lene og Flemming G. Jensen deres pressemeddelelse denne weekend. Og det er med hele butikken, fremgår det, samtidig med at disse to ledende partnere understreger, at konservatoraktiviteterne fortsætter som hidtil blot i nye rammer syd for Ækvator.
” Vi er godt klar over, at nyheden her vil komme som en stor overraskelse for de fleste. Det er imidlertid en beslutning, der langsomt er modnet hos os henover en årrække. Vi er sikre på, at det er den rigtige beslutning for os, men er også overbeviste om, at det vil blive en problemfri overgang til en ny verdensorden for vores kunder og forretningsforbindelser,” hedder det videre fra det dynamiske ægtepar, der over et par årtier har opbygget en stor og veldreven konservatorvirksomhed, som er velkendt langt uden for landets grænser. Det er en gammel drøm om Afrika som parret her realiserer, og planen er, at der opbygges nye og moderne produktionsfaciliteter i Eastern Cape, og at Diana Konservering fortsat leverer trofæer fra hele verden til jægere på lige så diverse destinationer.

Nye rammer – lavere priser.

Når flytningen til Sydafrika er fuldt gennemført vil Diana Konservering i Danmark være lukket ned. Til gengæld vil det være at finde under samme navn i store, topmoderne rammer i Sydafrika. Herfra tilbydes den sædvanlige meget høje kvalitet af trofæmontage, som Diana Konservering er blevet kendt for langt uden for Danmarks grænser, og det vil blive til markant lavere priser end man er vandt til. Fordi arbejdskraften i Afrika er væsentligt billigere end i Danmark.
Diana Konservering fortæller videre, at alle nøgleposter i konservatorvirksomheden vil blive besat med dansk personale, og at det fortsat er Lene og Flemming G. Jensen der vil forestå selve konservatorarbejdet sammen med en stab af lokale fagspecialister, som de selv uddanner til at leve op til deres eget høje faglige niveau.
Ud over trofæer fra Sydafrika er Diana Konservering klar til at modtage trofæer fra alle andre afrikanske destinationer – og fra resten af verden.

Logistikken.

Fragten af trofæerne fra jagtdestinationen til Diana Konservering vil blive håndteret af deres sædvanlige danske speditør, som også vil forestå hjemtransporten af de færdige trofæer til Danmark eller andre europæiske lande, hvor end kunden måtte bo.
Leveringstiden for de færdige trofæer vil være lige så kort som i dag, og transporterne vil blive sat sådan i system, at det hverken tidsmæssigt eller økonomisk bliver noget problem for kunderne, lover Diana Konservering.

Jagt.

Foruden al det velkendte konservatorarbejde, så vil Diana Konservering også udbyde jagt på det landområde som selskabet nu har erhvervet i Sydafrika, og på nogle af de tilstødende naboejendomme. Safarivirksomheden har fået navnet Side by Side Safaris, og det motiverer Lene og Flemming G. Jensen således: ” Vi synes, navnet afspejler en holdning til tingene, som vi gerne vil stå for: Vi står last og brast med vores kunder, og vi vil gerne tilrettelægge jagterne sammen med vores kunder, så vi sikrer maksimal tilfredshed og oplevelser for livet – hver gang.”
Jagtområdet er et smukt stykke malariafrit og vild afrikansk natur, der ligger blot to timers kørsel nord for lufthavnen i Port Elisabeth og kun 40 km fra Sydafrikas næststørste nationalpark, Addo Elephant National Park. Terrænet byder på store niveauforskelle med en smuk og meget afvekslende vegetation, og gennemskæres af Klipplaat floden og en række mindre vandløb og er desuden spækket med søer og vandhuller af varierende størrelse. Det medvirker til at gøre området til et af de
vildtrigeste i Sydafrika, og der er blandt andet store, naturligt forekommende bestande af kudu, springbok, mountain reedbuck, impala med flere. Side by Side Safaris forventer at kunne tilbyde jagt på flere end 50 forskellige vildtarter foruden fuglejagt og fluefiskeri på spektakulære fiskearter.
Dermed realiserer Lene og Flemming G. Jensen deres gamle drøm om, at forene konservatorvirksomheden med jagt på det afrikanske kontinent, og forventer at udflytningen er tilendebragt omkring april måned 2012.